Lilian Kraan

Over Lilian Kraan

Na haar rechtenstudie werkte Lilian bijna tien jaar als advocaat voor zorginstellingen en medisch beroepsbeoefenaren. Al ruim voor die tijd hield zij zich intensief bezig met haar persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Toen het moment daar was om deze ontwikkeling tot uitdrukking te laten komen in haar werk volgde zij achtereenvolgens een opleiding tot geregistreerd mediator, een healing opleiding en een post-HBO coachopleiding.

Vanuit haar bedrijf Kraan coaching & mediation begeleidt Lilian als coach individuele bewustwordings- en transformatieprocessen binnen bedrijven en instellingen. Ook als arbeids- en organisatiemediator helpt zij mensen tot nieuwe inzichten te komen en patronen succesvol te veranderen. In haar praktijk spelen de natuurlijke principes van energie een belangrijke rol. Vanuit Aedem geeft Lilian zowel deze kennis door als de inzichten en inspiratie die haarzelf veel hebben gebracht in haar eigen transformatieproces. Haar doel is om mensen te ondersteunen in hun bewustzijnsontwikkeling vanuit helderheid en compassie.

Lilian heeft nevenfuncties als lid van een Raad van Toezicht van een zorginstelling, als Regioambassadeur Overijssel voor de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ) en als trainingsacteur bij assessmenttrainingen voor mediators.