Over Aedem

Wat is aedem?

Dit is Aedem. Adem is onze eerste levensbehoefte. Adem schept ruimte. En het is de brug tussen lichaam en geest. Wij helpen en faciliteren mensen om deze belangrijke connectie te verdiepen of te herstellen. Aedem levert baanbrekende trainingen aan mensen die op zoek zijn naar een diepe en blijvende persoonlijke ontwikkeling vanuit puur bewustzijn.

Bij Aedem maak je de balans op en creëer je (adem)ruimte voor hetgeen echt belangrijk is in je leven. Natuurlijke verbindingen tussen lichaam en geest worden hersteld. Vanuit een nieuw en helder perspectief maak je nieuwe keuzes en geef je actief richting aan jouw leven.

In onze naam Aedem is de ‘e’ toegevoegd en die staat voor Energie. Alles in de wereld is en bestaat uit energie. Deze energie is permanent in beweging en in ontwikkeling. Je hebt invloed op de creaties die voortvloeien uit deze energie met je aandacht en focus. Onze trainingen zijn gebaseerd op de natuurlijke principes die hieraan ten grondslag liggen. Via de kennis en inzichten uit eeuwenoude wijsheidstradities en de wetenschap ontdek je bij ons wat er nodig is voor het herstel van het evenwicht in jezelf. De ervaring leert dat het een onvoorstelbaar positief effect heeft op je leven als de opgedane inzichten worden toegepast in het dagelijks functioneren. Wij gunnen jou een leven in balans waarin je vanuit inzicht bewust creëert wat er voor jou toe doet.

De initiatiefnemers

Aedem is in 2018 opgericht door Lilian Kraan en Eric Nijkamp. Wij geloven in de combinatie van persoonlijke ontwikkeling en zakelijk succes. Door het contact te herstellen met wie je in essentie bent, ervaar je meer moeiteloosheid en meer succes op alle vlakken in je leven.

Lilian Kraan

Lilian Kraan

Na haar rechtenstudie werkte Lilian bijna tien jaar als advocaat voor zorginstellingen en medisch beroepsbeoefenaren. Al ruim voor die tijd hield zij zich intensief bezig met haar persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Eric Nijkamp

Bij het opzetten en uitbouwen van zijn eigen onderneming heeft zijn kennis van de universele basiswetten van energie een belangrijke rol gespeeld. Tot op de dag van vandaag weet Eric deze kennis succesvol in praktijk te brengen.